Konzultace

KONZULTACE
Konzultace a poradenství

Rádi Vám poradíme

Kvalitní stavební a technický dozor je základem pro dlouhou životnost stavby.

Stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací.

V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem.

V praxi to znamená, že kontrolujeme stávající pracovní postupy, navrhujeme nová a mnohdy lepší, ekonomicky výhodnější řešení a kritickým okem pohlížíme na celý projekt/realizaci až do jeho zdárného dokončení. Kryjeme investora a šetříme jeho čas i peníze.

Máme více než 20 let praxe ve stavebním oboru a rádi Vám tak poskytneme odbornou asistenci a poradenství v prostředí stavařiny, kde získáte jistotu kvalitně provedeného díla.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás